Onze visie

Door uit het hoofd weg te stappen en te kijken met je hart, verkrijg je een heel ander soort ontmoeting. Je gebruikt je zintuigen op een andere manier en opent waarnemingsmogelijkheden die veel innerlijker zijn...

Hand in hand

Onze visie op thuisverpleging

Het thuismilieu is de meest vertrouwde, warme en persoonlijke omgeving waarin de oudere zich geborgen en veilig kan voelen. Daarom:  

  • Verlenen wij zorg op een menswaardige manier met respect voor de patiënt in zijn totaliteit.  Willen we betrokken zijn en verantwoordelijkheid nemen voor onze patiënten. Hierbij staat de autonomie van elke pt centraal.  
  • Hebben we aandacht voor alle aspecten van onze patiënten fysisch, psychisch, sociaal en exitentieel.  
  • Respecteren we ieders privacy en garanderen ten alle tijde het beroepsgeheim.
  • Besteden we de nodige aandacht aan familie en naasten. Ook zij verdienen de nodige steun en aandacht.
Dementie

Onze visie op dementie

  • Wij kijken naar personen met dementie als naar zorgvragers met een chronische en progressieve ziekte, die het contact en de realiteit met zijn wereld op een andere manier beleeft.
  • Het dementeringsproces is voor elke persoon een uniek proces. Wat iemand nodig heeft aan zorg of begeleiding dient telkens opnieuw individueel in vraag gesteld te worden.
  • Wij wensen hierbij niet enkel ten dienste te staan van de patiënt maar ook van de familie, die steun en een luisterend oor zeker kan gebruiken.
Palliatieve zorg

Onze visie op palliatieve zorg/begeleiding

Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden, als men denkt dat niets meer gedaan kan worden. Cicely Saunders

  • De behoeften en de noden van de patiënt zijn  het vertrekpunt van de zorg. Alle aandacht gaat naar het aanbieden van  maximaal fysische en psychosociaal comfort met kwaliteit van leven.
  • In deze periode vol vraagtekens en onzekerheden willen we ook voldoende aandacht hebben voor rouwzorg van alle betrokkenen .
  • We zijn er van overtuigd dat de deskundigheid en de ondersteuning van het Netwerk Palliatieve Zorg een meerwaarde kan betekenen. Daarom wordt steeds bekeken of een samenwerking mogelijk is. 

Psychologe/psychotherapeute

NIna Jamart nina.jamart@hotmail.com
Erkend door de psychologencommissie als systeemtherapeut
Lid van de Belgische vereniging voor relatietherapie, gezinstherapie en systeemcounseling (BVRGS)
Lid van de Belgische federatie van psychologen ( BFP)
Lid van de vlaamse vereniging van klinische psychologen (VVKP)